Informacja zgodna z art.13 ust. 1 i 2 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem platformy www.kupujlokalnie.stargard.pl

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Stargardzie jest Prezydent Miasta Stargard.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem e-mail a.rudnicka@um.stargard.pl.

3) Dane będą przetwarzane na podstawie zgody w celu: prowadzenia platformy www.kupujlokalnie.stargard.pl.

4) Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane innym podmiotom.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zakończenia funkcjonowania platformy a następnie przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych, w tym Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

6) Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz wycofania zgody.

7) Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.