BEZPŁATNE SZKOLENIA WARSZTATOWE DLA OSÓB 30+

Program Akademia Lidera 2.0 to pakiet bezpłatnych szkoleń w formie warsztatów, dla osób powyżej 30. roku życia, z terenu Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego oraz powiatu gryfickiego, będący częścią projektu „Pigułki kompetencji ZPSB”

Szkolenia:

Program składa się z 4 szkoleń: „Marketing i nowe media” – program kształtujący kompetencje ICT, kreatywność i znajomość nowoczesnych narzędzi komunikacyjno-informatycznych; „Design Thinking” – program kształtujący kompetencje związane z kreatywnością w biznesem, empatią, rozwiązywaniem problemów oraz włączaniem grup docelowych w planowane rozwiązania; „Szczupłe i zwinne zarządzanie” – program kształtujący kompetencje związane z kreatywnością w biznesem, rozwiązywaniem problemów oraz wykorzystywanie nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem; „Przywództwo” – program kształtujący kompetencje związane z komunikacją interpersonalną, zarządzaniem zespołem, kształtowaniem ścieżki rozwoju.

Dowiedz się więcej TUTAJ

O projekcie:

Projekt „Pigułki kompetencji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu” jest realizowany w partnerstwie Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu oraz Fundacji Edukacyjnej Równe Szanse. Został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: POWR.03.01.00-00-T236/18).

Dowiedz się więcej TUTAJ